Paintball Park Najlepsze pole paintballowe w Polsce

Regulamin

Regulamin Pola Paintball Park

1 – W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

2 – Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3 – Każdy z uczestników gry musi przejść niezbędne przeszkolenie w zakresie zasad gry i obsługi markera paintball-owego, oraz zaznajomić się z regulaminem –podpisać oświadczenie

4 – Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.

5 – Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony przed przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dól.

6 – Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.

7 – Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte tylko poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.

8 – Gra powinna zostać natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.

9 – Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 3 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.

10 – Zabronione jest strzelanie używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia.

11 – Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.

12 – Obowiązuje całkowity zakaz odkręcania śrubek i innych elementów markera.

13 – W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do wyznaczonego wcześniej miejsca.

14 – Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.

15 – Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego, niewłaściwego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.

Facebook Iconfacebook like buttonPaintball Myślęcinek-Bydgoszcz